NIKON KAMERA GUIDE

Kort fortalt hvad du kan styre og bedst avendelse muligheder

Kort fortalt hvad du kan styre og bedst avendelse muligheder

Hurtigt kik på hvordan du bruger blændeprioritet på et Nikon DSLR kamera

Hurtigt kik på hvordan du bruger lukketidprioritet på et Nikon DSLR kamera

Hvordan bruges manuel funktion til og hvad styres der på kameraet.

Nikon AE-L / AF-L-knappen

Nikon auto forvrængningskontrol

Nikon EV kompensation

Hvordan bruges professionel funktion til og hvad styres der på kameraet.