Egå Engsø et godt sted for fugle fotografering

   


Egå Engsø et fugleparadis for fotografen

Måger ved Egå engså

Det er noget gå efter ved Egå Engsø, stort antal fugle lægger forbi Engsøen og holdes under observation af biologer som man ofte møder ved udsigt tårnet. Du kan få et indblik i hvilke fugle arter der er observeret dag for dag på fugleognatur.dk 
Egnsøen blev genetableret i 2006 i forbindelse med motorvej byggeriet og blev et mål for naturgenoprettelsen. Du kan læse hele historien her om Egå engsø.

 
 


Hættemåger Chroicocephalus ridibundus ved Egå Engsø

Hættemåger Chroicocephalus ridibundus

Der er måger i stort omfang og hættemågen er den meste udbredte omkring Engsøen. De er meget tillidsfulde og ofte kommer de helt tæt på, hvis du sidder alene og spiser.

Hættemåge Chroicocephalus ridibundus  


Blishøner ved Egå Engsø

Blishøne Fulica atra

Efter etableringen af Egå Engsø, kom blishøns hurtigt til og ses året rundt ude i søen. En almindelig ynglefugl i Danmark. Den findes ofte ved søer, moser og vandløb.

Blishøne - Fulica atra

Mange ænder ved Egå Engsø

Ænder i flok, Anas platyrhynchos

Det er en familie begivenhed at fodre ænder ved Engsøen og ænderne er ofte i stort antal omkring broen ved udsigttårnet. Her er gode muligheder for close-up billeder af ænder, hvis har godbidder med.Fotografere hunde

Det bedste sted, til at få billeder af hunde, er i selveste hundeskoven. Det er lærigt og man får et andet syn på hvordan billeder skal tages. Din hund vil sætte pris på det og du vil række gode skud med hjem.